asbestsanering bedrijfsdaken

Geachte ondernemers,

Betreft: asbest op het bedrijf dak.

Medio mei 2016 heeft de Gemeente Haaksbergen alle in aanmerking komende bedrijven op ’t Varck-Brammelo aangeschreven over asbest op het bedrijfsdak en de hulp/subsidie die hierbij kan worden aangeboden door Gemeente en Provincie.
Ook dat hierover contact met U zal worden opgenomen.

Een bedrijf kan gebruik maken van een gratis dakscan en een bijbehorend voorlichtingsgesprek. Hiervoor zet het projectbureau enkele externe adviseurs in die het betreffende dak inspecteren en het bedrijf op maat informeren over asbestsanering, stimuleringsregelingen, duurzame alternatieven en fiscale voordelen. Het bedrijf kan op weg geholpen worden om concrete vervolgstappen te zetten. Wij hopen dat in Haaksbergen veel van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

Misschien is dit inmiddels bij U allen bekend en is er ook al contact met U opgenomen.

Is dit nog niet het geval geweest, dan kunt U zelf ook contact opnemen met de Gemeente Haaksbergen en samen met hen verdere afspraken gaan maken.

De contactpersoon bij de Gemeente Haaksbergen is:

Johnny Janssen

Seniormedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Haaksbergen
Markt 3 | Postbus 102 – 7480 AC | Haaksbergen
T (053) 57 34 567 | E ja.janssen@haaksbergen.nl | I www.haaksbergen.nl

In bijgaande PDF van de Provincie Overijssel treft U verdere informatie aan over genoemd onderwerp.
Asbestsanering 2015-445_asbest_van_het_bedrijfsdak_web