Klachtenformulier

Beste buurtbewoner van Bedrijventerrein ’t Varck & Brammelo,

Middels de met onderstaand klachtenformulier geregistreerde klacht(en), zullen wij Uw klacht(en) steeds zo spoedig mogelijk per e-mail (info@…….) en/of telefonisch doorgeven aan het betreffende bedrijf, wie naar Uw mening zorgt voor de overlast.

Is het (nog) niet bekend welk bedrijf de overlast veroorzaakt, dan zullen wij pogingen in het werk stellen om daar achter te komen en de klacht dan alsnog bij het betreffende bedrijf neerleggen.

Zodra U de klacht op genoemde wijze heeft ingediend, ontvangt U direct een bevestiging per e-mail dat uw klacht geregistreerd is. Het betreffende bedrijf zal na ontvangst van de klacht van ons, een reactie aan u geven per e-mail en ons hiervan ook een kopie sturen. Eventueel neemt de medewerker of eigenaar van het betreffende bedrijf persoonlijk contact met U op.

Wanneer u onderstaand formulier invult, dan nemen wij uw melding op in ons meldsysteem.


  Dhr.Mevr.

  Naam (verplicht)

  Straat en huisnr. (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Telefoonnummer

  Mobiele telefoonnummer

  E-mailadres (verplicht)

  Waar heeft uw vraag betrekking op? Kies uit een van de categorieën:

  GeluidsoverlastGeuroverlastGeluids- en geuroverlastAnder soort overlast namelijk....

  Beschrijf uw ander soort overlast hieronder:

  Omschrijf zo precies mogelijk wat u heeft geconstateerd, datum, tijdstip en waar naar Uw mening de overlast vandaan komt. (inclusief naam en adres van het bedrijf waar naar Uw mening de overlast vandaan komt)

  Graag binnen onderstaand kader Uw constatering invullen.

  Aanvullende vragen:

  Komt deze overlast vaker voor?

  JaNee

  Indien ja: wanneer en op welke tijdstippen?

  Heeft u eerder een melding over deze overlast gedaan?

  JaNee