informatiebijeenkomst wet natuurbescherming georganiseerd door VNO-NCW midden en provincie overijssel

VOORAANKONDIGING

INFORMATIEBIJEENKOMST OP 29 SEPTEMBER A.S.

OVER DE WET NATUURBESCHERMING

GEORGANISEERD DOOR VNO-NCW MIDDEN EN PROVINCIE OVERIJSSEL

Aan de slag met de Natuurwet
Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De kans is groot dat de nieuwe wet uw bedrijfsactiviteiten kan beïnvloeden! Vandaar dat VNO-NCW Midden en de provincie Overijssel graag ondernemers uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over deze nieuwe wet.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdagochtend 29 september, van 9.00 hr tot 12.00 hr in het provinciehuis te Zwolle.

Centraal staan praktijkvoorbeelden die het proces van vergunningverlening in beeld brengen; van aanvrager, gemeente tot provincie. Daarnaast is het programma gericht op het vergroten en versterken van uw netwerk. Als u vragen over de uitvoering van de nieuwe Natuurwet heeft, dan kunt u deze hier alvast bij stellen bij aanwezige deskundigen.

Doel van de bijeenkomst
De informatiebijeenkomst is gericht op (alle) bedrijven die te maken krijgen met de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit zijn enerzijds de bedrijven die stikstof (NOx) uitstoten, plus bedrijven die dichtbij Natura2000-gebieden gelegen zijn én bedrijven die bij hun werkzaamheden beschermde planten- en diersoorten beïnvloeden (bv. bouw- en sloopbedrijven, grondverzetbedrijven en loonwerkbedrijven).

U wordt tijdens de bijeenkomst op interactieve wijze geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen en u krijgt antwoord op vragen als:
• Op welke werkzaamheden en initiatieven is de Wet natuurbescherming van toepassing en waarvoor moet ik mogelijk een vergunning of ontheffing aanvragen?
• Welke gebieden, soorten planten en dieren zijn beschermd?
• Welke werkzaamheden en initiatieven zijn vergunningvrij?
• Met welke termijnen moet ik rekening houden?
• Moet ik onderzoek doen, voorafgaande aan een werk?

Na afloop van de bijeenkomst…
• Weet u wat er voor u verandert per 1 januari 2017.
• Heeft u kennis gemaakt met uw regionale netwerk.
• Weet u waar u informatie kunt vinden.
• Heeft u concrete handvatten om aan de slag te gaan!

Noteer 29 september a.s. alvast in uw agenda.