Parkmanagement

 

De parkmanager is het aanspreekpunt voor ondernemers en gemeente inzake het vitaal, veilig, attractief en in goede staat van onderhoud houden van het terrein. Hij controleert regelmatig de openbare verlichting, verkeersborden, straten en groenonderhoud en heeft daarover zo nodig direct rechtstreeks overleg met de gemeente. Hij is tevens het aanspreekpunt voor verschillende organisaties en instellingen o.a. van aanbieders van collectieve diensten zoals EHBO en BHV cursussen.
Ondernemers worden via het parkmanagement geïnformeerd over gemeentelijke en provinciale subsidie mogelijkheden en andere relevante ontwikkelingen.
In het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen zorgt hij voor de rapportages van de schouw en certificering en het up to date houden van de bewegwijzeringborden bij enkele invalswegen van de twee terreinen. Bovendien kan men bij hem de universele huisnummerborden bestellen. Sinds de invoering van de BIZ zone worden de huisnummerborden gratis verstrekt.
Hieronder volgt een korte samenvatting van het takenpakket van onze parkmanager.

Algemeen
Contacten onderhouden met ondernemers over verbeterpunten.
Het samen met het secretariaat up-to-date houden van de website.
Het informeren van ondernemers en geïnteresseerden van actuele zaken per mail.

Bewegwijzering
Up-to-date houden van de bewegwijzeringborden ( mutatie leden).
Motiveren bedrijven tot uniform huisnummerbord.

Keurmerk veilig ondernemen
Deelnemen vergaderingen ondernemers, gemeente, politie, brandweer.
Regelen van verbeterpunten met betrokkenen.
Initiëren en bijsturen specifieke veiligheidscursussen ( verlichting, brandkranen, parkeerplaatsen, AED’s).
Regelmatig informeren van groepscursussen BHV op ons terrein ( vd Laan).

Beheer en onderhoud
Controle terrein op staat van onderhoud en zwerfvuil en zo nodig initiëren van correctieve acties.
Contacten onderhouden met de gemeente over planning en uitvoering van onderhoudsactiviteiten.

Met ingang van 01 juli 2015 heeft André Busschers de taak van Parkmanager van onze bedrijvenvereniging op zich genomen.

In onderstaande link stelt André zich kort aan u voor.

Hij is te bereiken via email op parkmanager@varck-brammelo.nl  of telefonisch op telefoonnummer

06-837 95 475

andre busschers

 

 

 

 

 

 

Attachments