Camera plan

Het bedrijventerrein ’t Varck & Brammelo beschikt sinds 2011 over een collectieve camera beveiliging. In een aantal stappen is deze beveiliging sinds 2021 uitgebreid tot 43 vaste camera’s  (hiervan zijn 6 camera’s met kentekenregistratie). Een gecertificeerde toezichtcentrale voert virtuele surveillance rondes uit er is een cameraplan en er wordt gewerkt volgens een AVG-protocol. Er is een overlegstructuur tussen toezichtcentrale en parkmanagement alsmede deelname aan KVO overleg. (Keurmerk Veilig Ondernemen)
Met ingang van 01-01 2016 beheert en exploiteert Stichting Ondernemersfonds Varck & Brammelo dit cameratoezicht en het beheer en onderhoud wordt betaald vanuit de BIZ bijdragen.

Waarom is cameratoezicht belangrijk voor een bedrijventerrein:

Het grootste voordeel van de aanwezigheid van cameratoezicht is, dat er een preventieve werking vanuit gaat. Inmiddels is met cijfers aangetoond dat op bedrijventerreinen , die over een camerasysteem beschikken, minder criminaliteit is.

Welke voordelen heeft cameratoezicht voor u:

Naast de preventieve werking kunnen bedrijven bij een misdrijf, waarvan aangifte is gedaan, de beelden laten opvragen. Wij willen u erop wijzen dat het verplicht is aangifte te doen alvorens de beelden kunnen worden opgevraagd.
Tevens willen sommige verzekeraars premiekorting op de opstalverzekeringen geven, als u deelnemer bent.

Wilt u meer info over cameratoezicht , dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting, dhr. M. Wentink (053-5721894) of via de parkmanager dhr. A. Busschers: parkmanager@varck-brammelo.nl of 06-83795475.