KVO

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade als gevolg van criminaliteit, onveiligheid, etc. Om hier iets aan te doen heeft het ministerie van Justitie het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld; dit is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid te vergroten.

Ondernemers kunnen het KVO certificaat krijgen als ze samen met de gemeente, politie en brandweer maatregelen (denk aan: inbraak-, overval -en brandbeveiliging etc.) hebben getroffen om de veiligheid op hun bedrijventerrein structureel op een hoger plan te brengen. De bedrijfsschade neemt hierdoor af en het imago van het bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en (brand)veiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

Interessant voordeel voor de ondernemer is dat meerdere verzekeringsmaatschappijen korting op de risicopremie verlenen als het bedrijf zich op een KVO gecertificeerd bedrijventerrein bevindt!

Ons bedrijventerrein draagt het keurmerk sinds 2011.

Het KVO kent een aantal centrale uitgangspunten:

• Veel aandacht voor preventie, onder het motto voorkomen is beter dan genezen, door regelmatig een dag- en avondschouw uit te voeren. Risicofactoren worden zo in kaart gebracht. Dit wordt teruggekoppeld aan de desbetreffende bedrijven zodat zij adequaat actie kunnen nemen.

• Het KVO zorgt voor de continuïteit van de aanpak, de kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden.