Lidmaatschap

Voor een bedrijvenvereniging is het belangrijk om zoveel mogelijk belangen te bundelen via een lidmaatschap. Iedere ondernemer die zich op dit bedrijventerrein vestigt is automatisch lid van onze bedrijvenvereniging. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Met ingang van 01-01 2016 valt bedrijventerrein Varck-Brammelo onder de BIZ regeling. Hiervoor is de Stichting Ondernemersfonds Varck-Brammelo opgericht.
Het doel van de Stichting is de kwaliteit van het bedrijventerrein ’t Varck & Brammelo te versterken en (kosten)voordelen voor ondernemers te realiseren.
Door de invoering van de Bedrijven investeringszone (BIZ) kan de stichting de komende vijf jaar (!) een vuist maken om het industrieterrein op de kaart te zetten!
Elke ondernemer op het industrieterrein draagt als gebruiker van zijn of haar pand via een vaste BIZ-bijdrage een eigen steentje hieraan bij. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand en wordt door de gemeente geïnd. De geïnde BIZ-bijdrage wordt vervolgens één op één als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds ’t Varck & Brammelo overgemaakt. Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers! Iedereen betaalt en profiteert dus mee!

Met de BIZ-bijdragen kan in totaal een ondernemersfonds van ongeveer 80.000 EUR op jaarbasis worden gevormd. Tegenover de BIZ-bijdrage staan kostenvoordelen voor elke ondernemer: u kunt uw BIZ-bijdrage terug verdienen, doordat de stichting de beveiliging van de bedrijven (camerabeveiliging) en de bewegwijzering gaat betalen en er kostenvoordelen te behalen zijn met collectieve inkoop van bijvoorbeeld energie en BHV. Gebruik maken van collectieve inkoop is uiteraard niet verplicht. Dat beslist u zelf.