Werkzaamheden met betrekking tot revitalisering Varck-Oost

Met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van de revitalisering van het Varck-Oost delen wij als volgt mede:

Vanaf 7 maart a.s. t/m 1 april zal de kruising Spoelsterstraat/Twijnerstraat voor alle verkeer worden afgesloten i.v.m. de rioleringswerkzaamheden.

In verband met werkzaamheden aan de gasleiding in de omgeving van het gasontvangststation zal de Gasunie de Spoelsterstraat vanaf de zijde van de Spinnerstraat/Werfheegde voor alle verkeer afsluiten vanaf 4 april t/m 23 mei a.s.