Verkeershinder industrieterrein Varck-Brammelo als gevolg van laatste revitaliseringswerkzaamheden 2016

Laatste werkzaamheden revitalisering Varck – Brammelo (oktober-november 2016.)

Zoals misschien al wel is opgevallen is de afgelopen weken de waterleiding vervangen aan de Ruwerstraat en is inmiddels een aanvang gemaakt met het vervangen van de riolering .

De planning van de werkzaamheden voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

Van 25 september tot en met 5 oktober a.s. zal de Ruwerstraat vanaf de Twijnerstraat tot aan de Kalanderijstraat weer zo ver worden gereed gemaakt, dat op 6 oktober a.s. het asfalt kan worden aangebracht.Verdere afwerking zoals rabatstroken vindt aansluitend plaats.
Aanwonenden en bedrijven kunnen vanaf 10 oktober weer redelijk gebruik maken van de Ruwerstraat vanaf de zijde van de Twijnerstraat tot aan de splitsing met de Kalanderijstraat.

Vanaf ca. 17 oktober a.s. wordt de splitsing Ruwerstraat/Kalanderijstraat voor alle verkeer afgesloten. Omleiding zal via de Spinnerstraat en Twijnerstraat plaatsvinden.
Rioleringswerkzaamheden zullen aansluitend worden uitgevoerd alsmede het opnieuw inrichten van dat deel van de Ruwerstraat tot aan de Kruislandstraat, incl. 2 parkeerplekken voor vrachtwagens.

De verwachting is dat uiterlijk eind november a.s. het gehele project is afgerond.

Alle aanwonenden en aanliggende bedrijven worden door de Gemeente en de Aannemer van de voortgang op de hoogte gehouden om de overlast zoveel mogelijk te beperken.