Groenonderhoud vanaf mei 2017

Beste Ondernemers,

Na een aanbestedingsronde is het groenonderhoud voor 2017 gegund aan de combinatie Langezaal/Hacron. Tot mei dit jaar was het onderhoud een verantwoordelijkheid van de Gemeente, echter vanaf nu wordt het onderhoud uitgevoerd onder verantwoordelijkheid  van de Stichting Ondernemersfonds Varck & Brammelo. Naast een jaarlijks budget wat wij van de Gemeente ontvangen, besteden wij ook een deel van onze BIZ inkomsten aan een kwaliteitsimpuls voor het groenonderhoud. Ook zal er vaker worden geveegd.

U zult merken dat de frequentie van maaien, schoffelen en verder onderhoud wordt verhoogd, tevens zullen op een aantal plekken structurele verbeteringen worden doorgevoerd de komende tijd.

 

Wij hopen door deze kwaliteitsimpuls het imago van ons bedrijventerrein te gaan verbeteren, waardoor het nu en ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats is en blijft voor de huidige-   en eventuele nieuwe ondernemers.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze parkmanager André Busschers.  Contactinfo:  parkmanager@varck-brammelo.nl  of 06-83795475

Bestuur Stichting Ondernemersfonds Varck & Brammelo en parkmanager.