Green deal

De overkoepelende Stichting Parkmanagement Haaksbergen heeft eind december 2011 besloten te komen tot de oprichting van de WERKGROEP Green Deal Haaksbergen.
In deze brief lichten wij u graag toe wat het doel van de Green Deal werkgroep is en welke kansen het ons samen zal bieden.
Voor wat betreft de stand van zaken van het project zonnepanelen, verzorgd door de werkgroep Green Deal, vindt geen coördinatie plaats vanuit de bedrijvenvereniging.
Indien u hierover nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met Stef ter Bogt. Hij is te bereiken via stef@siemerink-houtwaren.com.

Attachments